Hanuman Vadvanal Stotra Marathi | हनुमान वडवानल स्तोत्र PDF

SHARE THIS POST

हनुमान जी एक एक परम भक्त राजा बिभीषण यानि रचलेल्या हनुमान वडवानल स्तोत्र (Hanuman Vadvanal Stotra Marathi) च्या पाठाणे तुमच्या जीवनातिल कठीण काळ, जादू डोणा, तांत्रिक मंत्र यांचा नाश होईल।

राजा बिभीषण यांना सुद्धा अमर होण्याच वरदान मिळाल आहे आणि ते आज सुद्धा जीवंत असल्याचे धार्मिक पाठातून दिसून येते। तुम्हाला जर हनुमान वडवानल स्तोत्र PDF मराठी भाषा मध्ये हवी असेल तर खाली दिलेल्या बटन चा वापर करून डाउनलोड करू शकता।

Hanuman Vadvanal Stotra Marathi Lyrics:

ॐ अस्य श्री हनुमान् वडवानल-स्तोत्र-मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः,
श्री हनुमान् वडवानल देवता, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिं, सौं कीलकं,
मम समस्त विघ्न-दोष-निवारणार्थे, सर्व-शत्रुक्षयार्थे

सकल-राज-कुल-संमोहनार्थे, मम समस्त-रोग-प्रशमनार्थम्
आयुरारोग्यैश्वर्याऽभिवृद्धयर्थं समस्त-पाप-क्षयार्थं
श्री सीतारामचन्द्र-प्रीत्यर्थं च हनुमद् वडवानल-स्तोत्र जपमहं करिष्ये।

मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं।
वातात्मजं वानर-यूथ-मुख्यं श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये।।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते प्रकट-पराक्रम
सकल-दिङ्मण्डल-यशोवितान-धवलीकृत-जगत-त्रितय
वज्र-देह रुद्रावतार लंकापुरीदहय उमा-अर्गल-मंत्र
उदधि-बंधन दशशिरः कृतान्तक सीताश्वसन वायु-पुत्र
अञ्जनी-गर्भ-सम्भूत श्रीराम-लक्ष्मणानन्दकर कपि-सैन्य-प्राकार
सुग्रीव-साह्यकरण पर्वतोत्पाटन कुमार-ब्रह्मचारिन् गंभीरनाद
सर्व-पाप-ग्रह-वारण-सर्व-ज्वरोच्चाटन डाकिनी-शाकिनी-विध्वंसन

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महावीर-वीराय सर्व-दुःख निवारणाय 
ग्रह-मण्डल सर्व-भूत-मण्डल सर्व-पिशाच-मण्डलोच्चाटन
भूत-ज्वर-एकाहिक-ज्वर, द्वयाहिक-ज्वर, त्र्याहिक-ज्वर
चातुर्थिक-ज्वर, संताप-ज्वर, विषम-ज्वर, ताप-ज्वर,
माहेश्वर-वैष्णव-ज्वरान् छिन्दि-छिन्दि यक्ष ब्रह्म-राक्षस
भूत-प्रेत-पिशाचान् उच्चाटय-उच्चाटय स्वाहा।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः आं हां हां हां हां
ॐ सौं एहि एहि ॐ हं ॐ हं ॐ हं ॐ हं

ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते श्रवण-चक्षुर्भूतानां
शाकिनी डाकिनीनां विषम-दुष्टानां सर्व-विषं हर हर
आकाश-भुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय
शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय
प्रहारय प्रहारय शकल-मायां भेदय भेदय स्वाहा।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महा-हनुमते सर्व-ग्रहोच्चाटन
परबलं क्षोभय क्षोभय सकल-बंधन मोक्षणं कुर-कुरु
शिरः-शूल गुल्म-शूल सर्व-शूलान्निर्मूलय निर्मूलय
नागपाशानन्त-वासुकि-तक्षक-कर्कोटकालियान्
यक्ष-कुल-जगत-रात्रिञ्चर-दिवाचर-सर्पान्निर्विषं कुरु-कुरु स्वाहा।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महा-हनुमते
राजभय चोरभय पर-मन्त्र-पर-यन्त्र-पर-तन्त्र
पर-विद्याश्छेदय छेदय सर्व-शत्रून्नासय
नाशय असाध्यं साधय साधय हुं फट् स्वाहा।

।। इति विभीषणकृतं हनुमद् वडवानल स्तोत्रं ।।

Hanuman Vadvanal Stotra Photo

Hanuman Vadvanal Stotra Marathi PDF Download:

हनुमान वडवानल स्तोत्र चे फायदे:

रोज पठन करा हनुमान वडवानल स्तोत्र दरिद्र, कुंडली दोष, वास्तु दोष, व्यापार तंगी, शत्रू पीडा, वाईट नजर, फसवणूक सर्व संकटा पासून रक्षण करतील बजरंग बली

  1. ह्या स्तोत्र जपणाऱ्या व्यक्तीच्या आत्मिक शक्तीवर वाढ झाली जाते आणि कोणतीही नकारात्मक ऊर्जा तुमच्यावर प्रभावित करू शकत नाही.
  2. समानपणे, जर कोणी भूत, प्रेत, किव्हा काला-जादूसारख्या काही गोष्टी सामन्यात अनुभवीत असतात किव्हा अनुभवत असतात तर तो स्तोत्र जपू शकतो.
  3. हनुमान वडवानल स्तोत्र आपल्या ज्ञान, शिक्षण, आणि ज्ञान क्षमतेवर वृद्धी करते.
  4. तुम्हाला आरोग्य, संपत्ती, आणि समृद्धी आकर्षित होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *